^Powrót na górę
  
  
  

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIE
 
W imieniu Dyrekcij, pracowników oraz dzieci Żłobka Miejskiego w Złotoryi składamy najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności dla firmy BORGERS za życzliwy gest i okazane wsparcie. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy. Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Całej firmie życzymy wielu sukcesów.!!!!
 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA

 

Podziękowanie
 
Dyrektor, pracownicy oraz wychowankowie Żłobka Miejskiego w Złotoryi pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowanie Firmie Przedsiebiorstwo Transportowo - Budowlane Antoni Chamski za darowiznę pieniężną na rzecz placówki. Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę zyczymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji zyciowych zamierzeń.
 

 

 

 
 
 
 

PRÓBA EWAKUACYJNA W ŻŁOBKU

22 września w Miejskim Żłobku w Złotoryi miała miejsce próba ewakuacyjna przeciwpożarowa. Jej celem było przygotowanie dzieci oraz personelu do właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie, spokojnie i bezpiecznie, a nasi najmłodsi wykazali się niezywkłą odwagą. Ćwiczenia tego typu sa bardzo potrzebne. Przygotowuja do sytuacj, w których może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

 

  

 

 

 

UBEZPIECZENIE DZIECKA W ŻŁOBKU - DOBROWOLNE

Dyrektor Żłobka uprzejmie informuje, że żłobek podpisał umowę z firmą INTERRISK na grupowe ubezpieczenie dzieci. UBEZPIECZENIE JEST DOBROWOLNE. 

KOSZT UBEZPIECZENIA 33 ZŁ i obejmuje od tego roku, także zachorowanie na COVID- 19. Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci, proszeni są o wpłacanie pieniążków do Pań Opiekunek w swojej grupie. 
PIENIĄDZE PROSZĘ WPŁACAĆ DO KOŃCA WRZEŚNIA smiley

Copyright © 2022. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.