ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

POBYTU DZIECKA

W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ZŁOTORYI

 

 

6.00 - 8.00  - Przyjmowanie dzieci, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawy dowolne.

8.00 – 8.30  - Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania, kształtowanie umiejętności  samoobsługowych.

8.30 – 9.10  - Śniadanie.

9.10 – 9.40   - Toaleta, zajęcia wyrabiające nawyki higieniczne – mycie rąk, nauka korzystania z 

                            nocnika i toalety.

9.40 -  11.15  - Zajęcia i zabawy edukacyjne, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, ruchowe,  zabawy dowolne. Spotkanie z dziecięcą literatura, bajkoterapia,
                        pobyt     na świeżym    powietrzu przy sprzyjających warunkach pogodowych lub zajęcia gimnastyczne  w sali.

11.15 – 11.30   - Przygotowanie do obiadu . Czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie   elementów higieny osobistej.

11.30 – 12.00   - Obiad. Wdrażanie do samodzielnego jedzenia, nauka posługiwania się sztućcami.

12.00 – 12.15   - Czynności higieniczne po obiedzie. Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku.

12.15 – 13.40   - Czas na sen, odpoczynek.

13.40 – 14.00   - Pobudka. Czynności pielęgnacyjne i higieniczne. Nauka korzystania z nocnika i  sedesu.

14.00 – 14.20   - Podwieczorek.

14.20 – 14.40   - Czynności higieniczne po podwieczorku.

14.40 – 16.00   - Zabawy dowolne, manipulacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze, zabawylogopedyczne, praca z dziećmi z wymagających                                  
                         pomocy    psychologiczno–pedagogicznej. Rozchodzenie się dzieci do domu, indywidualne rozmowy rodziców z opiekunkami.