^Powrót na górę
  
  
  

Opłaty

 

Żłobek Miejski w Złotoryi

 

1.          Opłata stała za pobyt dziecka  w żłobku w 2022r. 
 

Ilość godzin

Kwota

1

63

2

126

3

190

4

253

5

316

6

379

7

442

8

506

9

 514

10

521


2.   W styczniu 2022r. wysokość opłaty za dzienne wyżywienie  dziecka  -  9,5 zł.

3.   Od dnia 1 lutego 2022r. wysokość opłaty za dzienne wyżywienie  dziecka  - 10 zł.

4.   Przerwa wakacyjna:  w terminie  od 1 sierpnia 2022r.  do 31 sierpnia 2022r.

 

Podstawa prawna:

1. UCHWAŁA Nr 007.X.46.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim… 

2. UCHWAŁA NR007 XXII.195.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia29 października 2020r.    zmieniająca uchwałę Nr 007.X.46.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 sierpnia 2011 r.  w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim…

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2022r.  (Dz.U.2021 poz.1690)

Copyright © 2022. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.