ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

REKRUTACJA DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025

 

      Od 1 marca 2024 r. rusza rekrutacja dzieci do naszej placowki.

Wniosek i odpowiednie do wniosku dokumenty można pobierać ze strony internetowej, BIP placowki bądź w placówce. Terminowe skladanie wniosków u dyrekcji placówki.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI PRZYJĘĆ DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 1.  

Ogłoszenie naboru do placówki w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej  żłobka

 www.zlobek.zlotoryja.pl i w prasie lokalnej.

 

 

 

 

Do 21. 02.2024 r.

 1.  

Złożenie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w placówce

 

od 21.02.2024 r.

do 29.02.2024 r.

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z kompletem wymaganych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie

 

 

od 01.03.2024 r.

do 05.04.2024 r.

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 08.04.2024 r.

do 16.04.2024 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do żłobka

 

 

24.04.2024 r.

 1.  

Odwołania od decyzji Komisji  rekrutacyjnej.

 

od 24.04.2024 r.

do 01.05.2024 r.

 1.  

Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do żłobka

 

do 15.05.2024 r.

 

 1.  

Przekazanie przez Komisję rekrutacyjną rodzicom  informacji dotyczącej odwołania od decyzji  

 

 

do 30.05.2024 r.

 1.  

Postępowanie uzupełniające - jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami,

 

 

30.05.2024 r.

do 23.08.2024 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym

 

 

27.08.2024 r.

 1.  

Podpisanie umowy  przez rodzica / prawnego opiekuna/ z placówką na świadczenie usługi

 

do 30.08.2024 r.

 

Klauzula informacyjna RODO.doc

REGULAMIN REKRUTACJI 2024-25.doc

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka 2024-2025.doc

Oświadczenie o zatrudnieniu.doc

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do placówki.doc

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.doc

Oświadczenie wielodzietność.doc

Deklaracja o kontynuacji opieki 2024-25.doc