ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZOSTANIE PODANA 11 KWIETNIA 2023 r (wtorek)  W HOLU PLACÓWKI

 

 

REKRUTACJA DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

 

      Od 1 marca 2023 r. rusza rekrutacja dzieci do naszej placowki.

Wniosek i odpowiednie do wniosku dokumenty można pobierać ze strony internetowej bądź w placówce.

Terminowe skladanie wniosków u dyrekcji placówki.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI PRZYJĘĆ DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

W ZŁOTORYI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Ogłoszenie naboru do placówki w formie pisemnej informacji, umieszczonej na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej  żłobka: www.zlobek.zlotoryja.pl i w prasie lokalnej.

 

 

 

Złożenie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w placówce

od 20.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z kompletem wymaganych dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie

 

od 01.03.2023 r.  do 20.03.2023 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 21.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do żłobka

11.04.2023 r.

 

Odwołania od decyzji Komisji  rekrutacyjnej.

od 11.04.2023 r.do 18.04.2023 r.

 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do żłobka

do 15.05.2023 r.

 

Przekazanie przez Komisję rekrutacyjną rodzicom  informacji dotyczącej odwołania od decyzji  

do 30.05.2023 r.

 

Postępowanie uzupełniające - jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami,

01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym

25.08.2023 r.

 

Podpisanie umowy  przez rodzica / prawnego opiekuna/ z placówką na świadczenie usługi

do 31.08.2023 r.

 

 


Dokumenty do pobrania:

        Regulamin: