ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

 

 

              Żłobek Miejski w Złotoryi mieści się przy ul. Letniej 7. W cichym, spokojnym i bezpiecznym otoczeniu. Posiadamy komfortowe warunki lokalowe oraz nowocześnie wyposażone sale zabaw przygotowane do przyjęcia 50 dzieci. W tylnej częsci budynku mieści się duży ogród z placem zabaw,w którym dzieci
w słoneczne i ciepłe dni zaspokajają naturalną potrzebę ruchu.

              W 2018r. przeszliśmy gruntowny remont w ramach funduszy pozyskanych z rządowego projektu
pn. " Nowe Miejsca dla Maluchów w Złotoryi" złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01- IP.02.02- 290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego- konkursy horyzontalne. Dzięki pracom modernizacyjnym zyskaliśmy 8 dodatkowych miejsc dla dzieci,a pomieszczenia żłobka stały się komfortowe i przede wszystkim przyjazne dzieciom.

               Dysponujemy również własną kuchnią oraz kuchnią mleczną, gdzie Panie kucharki przygotowują smaczne i zdrowe posiłki.

               Gwarantujemy profesjonalną opiekę pełnioną przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Opiekujemy się dziećmi podzielonymi

na dwie grupy wiekowe:
- Grupa 1 "Młodsza"- od 20 tygodnia do 2 lat
- Grupa 2 "Starsza"- od 2 lat.

 

Nad prawidłowym rozwojem oraz bezpieczeństwem dzieci czuwają: 
- Grupa "Młodsza" - pielęgniarka, 3 opiekunki oraz pomoc
- Grupa "Starsza"- 4 opiekunki oraz pomoc.


               W placówce prowadzone są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dostosowane do wieku oraz poziomu rozwoju dzieci. Mają one za zadanie pomóc w sprostaniu wymaganiom stawianym w codziennym życiu, a także akceptacji samego siebie oraz innych,  zgodnym funkcjonowaniu w grupie, szacunku do siebie i innych oraz wzajemnej życzliwości.
               Zajęcia te obejmują m.in. :
  - zajęcia wspierające rozwój samodzielności-  zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłków, korzystanie z nocnika, higieny przed i po posiłkach, samodzielnego ubierania się.
- zajęcia plastyczne pobudzające kreatywność, wyrażanie emocji, twórcze myślenie- praca z wykorzystaniem farb, plasteliny, kredek, bibuły wycinanek, tworzenie własnych kompozycji z gotowych elementów.
- zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne angażyjące małą motorykę, koordynację wzrokow- ruchową, umiejętność planowania- nawlekanie guzików, budowanie konstrukcji z klocków, lepienie babek z piasku, wkręcanie śrubek.
- zabawy dydaktyczne- nauka piosenek, wierszyków, nazywanie przedmiotów, poznawanie otoczenia, czytanie książeczek, oglądanie ilustracji, odgrywanie scenek. 
- zajęcia tematyczne wzbogacające wiedzę, odtwarzanie sytuacji z życia codziennego- zabawa lalkami, zabawa w sklep, fryzjera, bibliotekę, zabawy w kąciku kuchennym.
- zajęcia okazjonalne sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu oraz integracji grupy- obchodzenie urodzin, Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Zwierząt, Bal Karnawałowy, Dzień Rodziny.
- zajęcia umuzykalniające rozwijajęce zdolności manualne, uwrażliwiające na dźwięk- metoda Carla Orffa, Emila Jaqesa Dalcroze'a
- zabawy ogólnorozwojowe, 
- zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej, 
- uczestnictwo w teatrzykach oraz koncartach Filharmonii
- ćwiczenia logopedyczne oraz oddechowe
- zajęcia z wykorzystaniem MAGICZNEGO DYWANU- umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny "Magiczny Dywan" łączący wiele róznorakich środków przekazu: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo, które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka. "Dywan" zawiera bogatą ofertę gier, zabaw i quizów oraz aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują dzieci w obrębie interaktywnej podłogi, która obsługiwana jest za pomocą ruchów rąk i nóg. 

 

          Cenimy sobie również współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Wspólne działanie zapewni dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju. 

         Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6-16.