ŻŁOBEK MIEJSKI W ZŁOTORYI

Żłobek Miejski w Złotoryi to placówka dla Twojego małego dziecka. Usytuowany z dala od miejskiego zgiełku, z przestronnymi salami zabaw i odpoczynku oraz wyposażonym w plac zabaw - latem zacienionym ogrodem. Wykwalifikowana kadra zadba o zdrowie, rozwój, bezpieczeństwo oraz komfort Twojego dziecka a pracownicy kuchni o prawidłowe odżywianie także dzieci z zaleconą dietą.

MAMY GOŚCI

Oglądamy teatrzyki oraz słuchamy muzyki klasycznej uczestnicząc w spektaklach i koncertach.

POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Spotkania w ogrodzie są bardzo ciekawe

LATEM ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO RODZINY

Co roku w ogrodzie organizujemy festyn dla naszych Rodzin

I ŚWIĘTUJEMY CAŁY ROK

Lubimy się przebierać z okazji różnych świąt, tutaj - Świeto Dyni

W dniu 23.09.2022r. o godzinie 10:45 w Naszym Żłobku miała miejsce próbna ewakuacja. W ewakuacji brały udział Liski, Niedźwiadki, Przedszkolaki oraz prsonel. Wszyscy poznali bezpieczne miejsce zbiórki, oraz sposób opuszczania budynku w czasie zagrożenia.

 

 

 

 

Dyrektor Złobka Miejskiego w Złotoryi inforumje, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w dniu 30.08.2022 o godz. 16.00 w siedzibie Żłobka Miejskiego w Zotoryi ul. Letnia 7.

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo!
W dniach od 25.07.2022 do 12.08.2022 w godzinach od 9 - 15 podpisywane będą umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem w Żłobku Miejskim w Złotoryi na rok szkolny 2022/2023, tj. od 1.09.2022r. Zapraszam Rodziców/ Prawnych opiekunów, których dzieci po zakończonej rekrutacji są na liście przyjętych do Żłobka.
 

Szanowni Rodzice! Dnia 22 kwietnia 2022r, po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, w siedzibie Żłobka Miejskiego w Złotoryi ul. Letnia 7, została udostępniona lista dzieci przyjętych i lista dzieci nieprzyjętych do Żłobka w roku szkolnym 2022/2023 tj. od 1 września 2022r. Informujemy, iż od września 2022r do Żłobka przyjęte będą wszystkie dzieci, których rodzice złożyło deklarację woli kontynuowania opieki w Żłobku w roku szkolnym 2022/2023.

Szanowni Rodzice!

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Proszę Rodziców / prawnych Opiekunów o zapoznanie się z jego treścią i  podanie danych, o których mowa  w  piśmie,  na  załączonym druku.

Wypełnione i podpisane oświadczenia  przyjmowane będą  w Żłobku  Miejskim w Złotoryi do dnia  13 stycznia 2022r., a dnia 14 stycznia 2022r. zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Wysokość dopłaty to 400zł miesięcznie na dziecko, lecz nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku.( nie wlicza się opłaty za wyżywienie).

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku będzie przysługiwać rodzicom  na dzieci uczęszczające do  żłobka i nieobjęte  rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty dofinansowania będzie  prowadził ZUS. Wniosek o dofinansowanie składa się do ZUS.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021r o rodzinnym kapitale opiekuńczym  wprowadza zmiany w ustawie z dnia   4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od dnia 10 grudnia 2021r.Rodzice ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna są zobowiązani przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców, w formie oświadczenia:

Dane dziecka:

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL

Dane rodziców:

Dane matki

 1. Imię/imiona
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL
 4. Adres poczty elektronicznej
 5. Nr telefonu

Dane ojca

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Numer PESEL
 4. Adres poczty telefonicznej
 5. Nr telefonu

 

Z poważaniem
Małgorzata Szewczyk
Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Złotoryi

 

 

Gmina Miejska Złotoryja, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadania w edycji 2021 r. Środki finansowe są przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 8 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez Gminę z udziałem programu „Maluch+" w Żłobku Miejskim w Złotoryi.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+" 2021 ma na celu zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, a także podwyższenie standardów opieki.
Na podstawie zawartej w dniu 28 czerwca 2021 r. umowy z Wojewodą Dolnośląskim, wartość uzyskanego dofinansowania wyniosła: 7 680,00 zł,całkowita wartość zadania:9 600,00 zł.
Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państw

 

 

Drodzy rodzice informujemy, że w dniu 30.11.2020 placówka zostaje otwarta. Z poważaniem, Dyrektor Żłobka Miejskiego.

Temat zajęć: BAWIMY SIĘ WESOŁO :).

Cel główny:

- kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, doskonalenie umiejętności reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe.

Cele szczegółowe - dziecko:

- bierze udział w zabawach ruchowych,

- zachowuje równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania,

- reaguje na polecenia,

- odczuwa radość z udziału w zabawie.

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. 

dzieci wskazuja zainteresowanie zabawami, zajęciami i wykonuja w maire swoich możliwości polecenia. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci: biega w róznych kierunkach nie potrącając domowników :).

Przebieg zajęć:

1) zabawa oreientacyjno-porządkowa ,,Dzieci do domu": dzieci swobodnie biegaja po pomieszczeniu przy musyce. Na przerwę w muzyce i sygnał słowny STOP dziecko staje bez ruchu.

2) Śpiewanie piosenki i jej naśladowanie wraz z dziećmi ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty" https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

3) Zabawa ruchowa twórcza przy muzyce ,,Lubimy tańczyć" - dzieci poruszają się w dowolny sposób. Gdy muzyka milknie dzieci kładą się na dywanie :) https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs

A na sam koniec nagradzamy nasze Kochane dzieciaczki oklaskami za aktywnośc ruchową a przede wszystkim za świetną zabawę 

Miś z liści

 
Z okazji Dnia Pluszowego Misia proponujemy pracę plastyczną "Miś z liści".
 
Do wykonania pracy potrzebujemy:
* talerzyk papierowy,
* świeżo zebrane liście w kolorach brązu i żółci (suche będą się kruszyć),
* kasztan
* biała i czarna karta (ew. gotowe oczka - do kupienia w sklepie papierniczym)
* klej
* nożyczki
 

Papierowy talerzyka smarujemy dokładnie klejem.  Odcinamy nożyczkami ogonki od liści i przyklejamy je do talerzyka. Na środku papierowego talerzyka przyklejamy większy liść (jego kształt w razie potrzeby można skorygować nożyczkami). Liść będzie misiową buzią. Przy pomocy kleju przyklejamy kasztanowy nosek. Do wykonania uśmiechu możemy wykorzystać odcięte ogonki liści. Buzię można wykonać również pisakiem. Na koniec przyklejamy  oczka, lub wyklejamy je z plasteliny. Na koniec od spodu doklejamy dwa liście, które będą uszkami. Pracę zostawiamy do wyschnięcia. I miś z papieru gotowy! 

 

Żłobek Miejski

ul. Letnia 7
Złotoryja

e-mail

zlobek@zlotoryja.pl

telefon

76/87 73 986