Ramowy rozkład dnia

GODZINA

CZYNNOŚCI

6:00 8:00

 

Przyjmowanie dzieci do żłobka:

-kontakty indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

-czas na swobodną zabawę w kącikach tematycznych,
- inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej

- pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.

 

8:00 – 8:20

 

Witamy się. Czy wszyscy są?
- gry i zabawy ruchowe,
- zabawy w kole ze śpiewem,
- zabawy integrujące całą grupę.

 

8:20-  8:30

 

Przygotowanie do śniadania:
- czynności pielęgnacyjne i higieniczne.

 

8:30 – 9:00

 

Śniadanie:
- zachęcanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków
- poznawanie i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

 

      9:00- 9:30 

 

Czynności higieniczne po śniadaniu:
- wdrażanie podstawowych elementów z higieny osobistej,

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

 

      9:30- 11:15

 

Realizacja planu pracy żłobka. Zajęcia dydaktyczne oraz zabawy edukacyjne z całą grupą (zgodne z tygodniową tematyką):

- zajęcia kształcące motorykę małą i dużą, aktywność ruchowa,

- wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką oraz literaturą,

- zajęcia rytmiczne i umuzykalniające,

-zabawy logopedyczne wspomagające naukę i rozwój mowy,

- zabawy paluszkowe, małe formy teatralne,
- spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie bądź na tarasie (przy sprzyjającej pogodzie).

 

     11:15- 11:30

 

Przygotowanie do obiadu:
- czynności higieniczne i samoobsługowe,
- wdrażanie elemoentów higieny osobistej.

 

11:30 – 12:00

 

Obiad:
- zachęcanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków,
- ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

 

     12:00- 12:15

 

Przygotowanie do odpoczynku:
- toaleta poobiednia, 
- rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

 

 

12:15-13:45

 

 

Czas relaksu – czas na sen

- słuchanie kołysanek, muzyki relaksacyjnej lub bajek z płyt CD.

 

     13:45- 14:00

 

Przygotowanie do podwieczorku:

- rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się

- czynności higieniczne i pielęgnacyjne

 

14:00 – 14:30

 

Podwieczorek:

- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłku

 

14:30-14:45

 

Czynności higieniczne po podwieczorku. 

 

14:45 – 16:00

 

Rozchodzenie się dzieci do domu:
- indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami,
- zabawy rozwijające zainteresowania
- zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne
- zabawy przy stolikach (układanki, rysowanki, oglądanie bajeczek)