Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu "Nowe Miejsca dla maluchów w Złotoryi"

   

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA WNIOSKÓW 
TERMIN NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO WYDŁUŻONY DO DNIA 28.08.2019R. 
 

Załączniki do pobrania : 
 

http://www.zlobek.zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=16&idmp=2&r=r

 

Rekrutacja uzupełniająca w ramach projektu "Nowe Miejsca dla maluchów w Złotoryi"

Rekrutacja uzupełniająca ramach projektu "Nowe Miejsca dla Maluchów w Złotoryi" dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne ogłasza nabór uzupełniający uczestników do udziału w ww. projekcie. Szczegóły naboru uzupełniającego znajdują się w Regulaminie rekrutacji.