REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Rodzice! Dnia 22 kwietnia 2022r, po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, w siedzibie Żłobka Miejskiego w Złotoryi ul. Letnia 7, została udostępniona lista dzieci przyjętych i lista dzieci nieprzyjętych do Żłobka w roku szkolnym 2022/2023 tj. od 1 września 2022r. Informujemy, iż od września 2022r do Żłobka przyjęte będą wszystkie dzieci, których rodzice złożyło deklarację woli kontynuowania opieki w Żłobku w roku szkolnym 2022/2023.