^Powrót na górę
  
  
  

Zebranie z Rodzicami!

Zebranie z Rodzicami!

Zapraszam Rodziców/prawnych Opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Złotoryi na zebranie, które odbędzie się dnia 11 marca 2022r. o godz. 16.00 (hol na parterze).

Porządek zebrania:
1. Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Złotoryi na rok szkolny 2022/2023.
2. Opłaty w 2022r. za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Złotoryi.
3. Sprawy bieżące.

Copyright © 2022. Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi Rights Reserved.