ZEBRANIE ORGANIZACYJNE W ZWIĄZKU Z ROPOCZECIĘM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Dyrektor Żłobka inforumje, że zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w dniu 31.08.2021 o godz 16.00 w ogrodzie Żłobka.